Komunikaty - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Rojewo, dnia 2005.12.06. Zna: 7331-32/05 O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) i art....

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie

Zna: 7331-22/05 O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Zarządzenie Wójta - zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 7 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie – Filia Liszkowo powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...

Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25...

Zarządzenie Wójta Gminy Rojewo - obwodowe komisje wyborcze

Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia...

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 24 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 24 sierpnia 2005 r. ** Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 17 sierpnia 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej...

Wydawanie żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie informuje, że od dnia 01.08.2005 r.wydaje żywność z Banku Żywności z Grudziądza dla klientów pomocy społecznej . Odbiór w budynku byłej zlewni w Rojewie w godzinach od 8 do 15 tej.

Zawiadomienie

Rojewo, dnia 2005.03.23. Znak: 7331-13/2005 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RÓJEWO o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § l i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo- wania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póz. zm.) oraz stosowanie do art. 31 i32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo...

Dopłaty 2005

Rojewo, dnia 03.03.2005r. Sołtysi – wszyscy W dniu 21.03.2005r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Rojewie sala nr 16, odbędzie się szkolenie na temat: 1. Dopłat obszarowych 2. Gospodarstw niskotowarowych 3. Programów rolno środowiskowych Prosimy o powiadomienie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty – kurenda. ------------------------------- 0...

Zatrzymaj banner przewijany