e-Urząd


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Rojewo

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Rojewie jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika, zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15) do sekretariatu urzędu mieszczącgo się w pokoju nr 12 na następujących nośnikach danych:
* Dyskietka 1,44 MB
* Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
* Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
* DOC, RTF, ODT
* XLS
* CSV
* TXT
* GIF, TIF, BMP, JPG
* PDF
* ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 14168
Zatrzymaj banner przewijany