Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "Usługi zwiazane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych", ogłoszenie i dokumentacja przetargowa w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatbiania Wody w Rojewie"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie" Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "Budowa odstojnika wód popłucznych przy Stacji Uzdatbiania Wody w Rojewie"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Budowa odstojnika wód popłucznych prz Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie" Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GLINNO WIELKIE - JARKI, I ETAP

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Glinno Wielkie - Jarki, I etap", ogłoszenie i materiały przetargowe w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice"

Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Liszkowice" treść zawiadomienia w załączniku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "USŁUGI ZWIAZANE Z DOSTARCZENIEM I UZUPEŁNIENIEM KRUSZYWEM UBYTKÓW W NAWIERZCHNIACH DRÓG GMINNYCH"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym przetargu nieograniczonego dla zadania "Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych" Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo

Ogłoszenie nr 319505 - 2016 z dnia 2016-10-07 r. Rojewo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo"

Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo gmina Rojewo" treść ogłoszenia w załączniku. Wójtt Gminy Rojewo z upoważnienia Wójta Gminy Sekretarz Gminy Jan Wasilewski

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBRANOWO GMINA ROJEWO"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo gmina Rojewo. Materiały przetargowe wraz z ogłoszeniem w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zatrzymaj banner przewijany