Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ROJEWO
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z
późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr LXII/1/98 Zarządu Gminy Rojewo z dnia 15 września 1998 r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XXIII/154/2000 Rady Gminy z dnia 23
sierpnia 2000 r., uchwałą Nr XXXVIII/252/2002 r. z dnia 20 czerwca 2002 r., podaje się do publicznej
wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 9 października 2005 r.:
NUMER
OBWODU
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA
SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
1
sołectwa: ROJEWO; TOPOLA; ŻELECHLIN;
JURANCICE – część, wieś JURANCICE;
JASZCZÓŁTOWO – część, wieś JASZCZÓŁTOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA
ROJEWO
2
sołectwa: ROJEWICE; OSIEK WIELKI; GLINNO
WIELKIE; LISZKOWICE; JURANCICE – część, wieś
GLINKI; JASZCZÓŁTOWO – część, wieś JEZUICKA
STRUGA
SZKOŁA PODSTAWOWA
ROJEWICE
3 sołectwa: LISZKOWO, WYBRANOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA
LISZKOWO
4 sołectwa: DĄBIE, MIEROGONIEWICE, PŁONKOWO,
PŁONKÓWKO
ŚWIETLICA WIEJSKA
PŁONKOWO
5 sołectwa: ŚCIBORZE, DOBIESŁAWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA
LISZKOWO – FILIA W
ŚCIBORZU*
* - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wójt
/-/ Błażej Mielcarek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1779
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany