Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: " Dostawa oprogramowania w postaci Urzędowego Publikatora Teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej" dla Urzędu Gminy w Rojewie.

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania w postaci Urzędowego Publikatora Teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej. Przedmiot zamówienia: Zamówienie dotyczy dostarczenia i wdrożenia w/w oprogramowania w Urzędzie Gminy w Rojewie. Warunki szczególne: 1. Oprogramowanie dostarczone...

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wymianę złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wodyw SUW w Rojewie. Ogłoszenie i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt)"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)- zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ROJEWO"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert dla zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Rojewo". Ogłoszenie o zamówieniu w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo"

Wójt Gminy Rojewo zawiadomia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo" treść ogłoszenia w załączniku. Wójt Gminy Rojewo

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej w m. Wybranowo"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania oferet na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo gmina Rojewo" - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał...

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo" - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice II etap""

Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice II etap" treść ogłoszenia w załączeniu. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zatrzymaj banner przewijany