Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 24 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 24 sierpnia 2005 r. **

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr LXII/1/98 Zarządu Gminy Rojewo z dnia 15 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XXIII/154/2000 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2000 r., uchwałą Nr XXXVIII/252/2002 r. z dnia 20 czerwca 2002 r., podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.:

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1 sołectwa: ROJEWO; TOPOLA; ŻELECHLIN;JURANCICE – część, wieś JURANCICE;JASZCZÓŁTOWO – część, wieś JASZCZÓŁTOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ ROJEWOSZKOŁA PODSTAWOWA ROJEWO
2 sołectwa: ROJEWICE; OSIEK WIELKI; GLINNO WIELKIE; LISZKOWICE; JURANCICE – część, wieśGLINKI; JASZCZÓŁTOWO – część, wieś JEZUICKA STRUGA SZKOŁA PODSTAWOWAROJEWICE
3 sołectwa: LISZKOWO, WYBRANOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ ROJEWOSZKOŁA PODSTAWOWAROJEWO - FILIALISZKOWO
4 sołectwa: DĄBIE, MIEROGONIEWICE, PŁONKOWO, PŁONKÓWKO ŚWIETLICA WIEJSKAPŁONKOWO
5 sołectwa: ŚCIBORZE, DOBIESŁAWICE ZESPÓŁ SZKÓŁ ROJEWOSZKOŁA PODSTAWOWAROJEWO - FILIAŚCIBORZE*
* - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
* * - traci moc Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2005 r.

Wójt
/-/ Błażej Mielcarek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1737
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany