Komunikaty - archiwum

Zarządzenie Wójta - zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 34/05
Wójta Gminy Rojewo

z dnia 7 września 2005r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą
w Zespole Szkół w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie – Filia Liszkowo powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


Na podstawie art.50 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,poz.499 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84,poz.921 z roku 2001 r. z późn. zmianami) Wójt Gminy Rojewo zarządza:

§ 1

Odwołać ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Rojewie - Szkoła Podstawowa - Rojewo– Filia Liszkowo Panią Joannę Kierstan z powodu złożenia przez nią rezygnacji.

Skład Komisji określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz w
siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczej na terenie gminy Rojewo
a także poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/05
z dnia 7 września 2005 roku.

Skład Obwodowej Komisji Wyborzcej Nr 3 z siedzibą w:
– Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo-
-Filia Liszkowo

1. Tomasz Kuczyński
2. Robert Jan Buda
3. Stanisław Popielewski
4. Bogdan Kąkolewski
5. Zbigniew Kierstan
6. Renata Szych
7. Agnieszka Barbara Kośka
8. Elżbieta Emilia Amlicka
9 .Halina Maciejczak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 2013
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany