Komunikaty - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Spotkanie konsultacujne odbędzie się 18 października 2012 roku o godzinie 13:00 w urzędzie Gminy Rojewo. Konsultacje społeczne prowadzone są do 31 października 2012 r. Uwagi można składać w sekretariacie urzędu Gminy w Rojewie.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - do wglądu

Treść Studium dostępna w niżej załączonych plikach.

Zatrzymaj banner przewijany