Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. 

ug_rojewo.pngZgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

 

 Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2016 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 958
21 kwietnia 2016 10:48 Michał Cybulski - Zmiana treści zakładki.
21 kwietnia 2016 10:48 Michał Cybulski - Zmiana treści zakładki.
21 kwietnia 2016 10:46 Michał Cybulski - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany