Komunikaty - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Rojewo, dnia 2008.11.18 RB.II. 7624-01/06/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008r....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 66 i 65/1 w miejscowości Jezuicka Struga, gm. Rojewo.

Rojewo, dnia 4.11.2008r. Znak: RB.III. 7331-1/52/2008 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (TJ. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg - budowa Elektrowni Biogazowej Liszkowo.

O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg Zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie "Elektrowni Biogazowej Liszkowo" w Liszkowie. Szczegóły...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Rojewicach oraz w Glinkach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rojewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rojewice na działkach Nr 65, 68, 73 i 74 oraz w Glinkach na działkach Nr 75/1, 99 i 125 gm. Rojewo. Szczegóły obwieszczenia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa Biogazowni Liszkowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rojewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku z dnia 04.09.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Zawiadomienie Wójta Gminy Rojewo o wszczęciu postępowania adminisracyjnego - budowa

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ROJEWO o wszczęciu postępowania adminisracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zmiana decyzji ostatecznej, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie "Elektrowni Biogazowej Liszkowo" w Liszkowie w zakresie: zamiast "budynek siłowni" wnioskodawca...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Liszkowie

O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej - kod stacji 980/2907 GWBY "Liszkowo" na działce nr 235/10 w miejscowiści Liszkowo. Szczegóły obwieszczenia w załączniku.

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg - budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikami bezodpływowymi w miejscowości Szadłowice gm. Gniewkowo

O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikami bezodpływowymi w miejscowości Szadłowice gm. Gniewkowo. Szczegóły obwieszczenia w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rojewo o wszczęciu postępowania adminisracyjnego - budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Liszkowice i Stara Wieś gm. Rojewo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROJEWO o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wszczęciu postępowania adminisracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Liszkowice i Stara Wieś gm. Rojewo. Szczegóły...

Zatrzymaj banner przewijany