Komunikaty - archiwum

Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 37/05
Wójta Gminy Rojewo

z dnia 19 września 2005r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą
w Zespole Szkół w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.Na podstawie art.50 ust.1 pkt 2 w związku z art.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46,poz.499 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84,poz.921 z roku 2001 r. z późn.zmianami) Wójt Gminy Rojewo zarządza:


§ 1

Odwołać ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Rojewie - Szkoła Podstawowa - Rojewo Pana Krzysztofa Kaźmierskiego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na pierwszym spotkaniu komisji.

Skład Komisji określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz w
siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczej w Rojewie a także poprzez opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37 /2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2005 r.


Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Zespół Szkół Rojewo - Szkoła Podstawowa Rojewo

1. Bogumiła Żurawska
2. Karolina Jędrzejczak
3. Miłosz Brylew
4. Aleksandra Kinal
5. Elżbieta Zinkiewicz
6. Ewa Krajnik
7. Agnieszka Pankowska
8. Edyta Krzesińska
9. Anna Solak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1596
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany