Komunikaty - archiwum

Zarządzenie Wójta Gminy Rojewo - obwodowe komisje wyborcze

Zarządzenie Nr 33/2005
Wójta Gminy Rojewo

z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46,poz.499 z 2001
roku z późn. zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84,poz.921 z roku 2001 r. z późn.zmianami) Wójt Gminy Rojewo zarządza:

§ 1

1. Powołać pięć obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Rojewo:

Nr 1 - siedziba - Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo
Nr 2 - siedziba - Szkoła Podstawowa Rojewice
Nr 3 - siedziba - Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo – Filia Liszkowo
Nr 4 - siedziba - Świetlica Wiejska Płonkowo
Nr 5 - siedziba - Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo - Filia Ściborze

§ 2

1. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi 10 osób.

2. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz w
siedzibach poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rojewo a
także poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2005
Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 września 2005 r.
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
– Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo
1. Bogumiła Żurawska
2. Karolina Jędrzejczak
3. Miłosz Brylew
4. Krzysztof Kaźmierski
5. Aleksandra Kinal
6. Elżbieta Zinkiewicz
7. Ewa Krajnik
8. Agnieszka Pankowska
9. Edyta Krzesińska
10.Anna Solak
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
- Szkoła Podstawowa Rojewice
1.Danuta Kuczyńska
2.Beata Jedrzejczak
3.Andrzej Czekalski
4.Mirosław Lewandowski
5.Marian Kinal
6.Tomasz Zinkiewicz
7.Mariola Kwiatkowska
8.Elżbieta Gabryszak
9.Tomasz Kusiewicz
10.Krystyna Cicha

Skład Obwodowej Komisji wyborczej Nr 3
– Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo-
-Filia Liszkowo
1. Tomasz Kuczyński
2. Robert Jan Buda
3. Stanisław Popielewski
4. Bogdan Kąkolewski
5. Zbigniew Kierstan
6. Joanna Kierstan
7. Renata Szych
8. Agnieszka Barbara Kośka
9. Elżbieta Emilia Amlicka
10.Halina Maciejczak


Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
– Świetlica Wiejska Płonkowo
1. Marian Wojtyna
2. Daniel Czaja
3. Danuta Wangin
4. Adam Gierczak
5. Krystyna Michalek
6. Maciej Migdał
7. Grażyna Orczyk
8. Marcin Amlicki
9. Agnieszka Sowińska
10.Urszula Buda


Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 –
- Zespół Szkół Rojewo Szkoła Podstawowa Rojewo –
- Filia Ściborze
1. Magdalena Nowacka
2. Żaneta Magdalena Czaja
3. Karolina Dworek
4. Jerzy Szybiga
5. Alicja Anna Zalewska
6. Sławomir Andrzej Zalewski
7. Katarzyna Jóźwin
8. Artur Kwapisz
9.Anna Lewicka
10. Olga Buda

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 2478
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany