Stanowiska

Wójt

Informacje

Wójt - Rafał Sebastian Żurowski

Wójt Gminy Rojewo przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz. 17:00

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik USC

stanowisko ds. budownictwa i dróg

Stanowiska ds. obsługi rady

Kierownik Referatu Rolnego, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Informatyk

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

stanowisko ds. księgowości i płac

stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko ds. obsługi sekretariatu, kadr, BHP, stowarzyszeń

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds. wymiaru podatku i obsługi kasy

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Angelika Drzewiecka

Ds. gospodarki odpadami i działalności gospodarczej

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

stanowisko ds. leśnictwa i gospodarki łowieckiej

stanowisko ds. rolnictwa, wymiaru za wodę

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 61578
27 stycznia 2017 08:52 Michał Cybulski - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Referatu Rolnego, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.
27 stycznia 2017 08:51 Michał Cybulski - Usunięcie stanowiska: stanowisko ds. rolnictwa, wymiaru za wodę i archiwum zakładowego.
27 stycznia 2017 08:50 Michał Cybulski - Dodanie stanowiska: stanowisko ds. rolnictwa, wymiaru za wodę.
Zatrzymaj banner przewijany