Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załącznik nr 15, DT-1, DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH można wypełniać elektronicznie po przez darmową dedykowaną aplikację (Adobe Reader) bądż bezpośrednio z okienika przeglądarki internetowej (Google Chrome). Informatyk Cybulski Michał W razie problemów z formularzami elektronicznymi proszę o kontakt...

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wzór wniosku Podstawowe informacje

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Dz. U....

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601,...

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz....

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Gminy Rojewoz dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr...

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: Dz. U. Nr 220,...

Uchwała Nr XI/ 59/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/ 59/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635,...

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy.

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.: Dz. U. Nr 191, poz. 1412...

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Dz. U. Nr 113,...

Zatrzymaj banner przewijany