Podatki i opłaty (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002...

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz....

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003...

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z...

Zatrzymaj banner przewijany