Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2,...

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy.

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.: Dz. U. Nr 191, poz. 1412)...

I N F O R M A C J A - deklaracja na podatek od środków transportowych na 2007 rok

I N F O R M A C J A Uprzejmie przypomina się Podatnikom podatku od środków transportowych o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2007 rok, w terminie do 15 lutego 2007 r. (czwartek) – BEZ WEZWANIA i o obowiązku uregulowania I raty tego podatku do 15 lutego br. Druga rata podatku płatna w terminie...

I N F O R M A C J A - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

I N F O R M A C J A Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października...

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002...

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz....

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003...

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z...

Zatrzymaj banner przewijany