Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej Zespołowi Szkół w Rojewie

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej Zespołowi Szkół w Rojewie.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające Uchwałę nr IV/10/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011-2019

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 7 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę nr IV/10/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011-2019.

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Rojewo"

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Rojewo".

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z Hali Sportowej w Rojewie

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z Hali Sportowej w Rojewie.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Gminy.

Zatrzymaj banner przewijany