Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz na wolne stanowiska kierowników podległych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz na wolne stanowiska kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finasowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finasowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Kultury i Sztuki" w 2011 roku

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Kultury i Sztuki" w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie wykonywała czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie wykonywała czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2010 rok

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie "Kultura i sztuka w 2011 r."

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie "Kultura i sztuka w 2011 r."

Zatrzymaj banner przewijany