Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w zakresie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w zakresie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 września 2008 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.09.2008 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówko-Kaczkowo.

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.09.2008 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówko-Kaczkowo".

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2008/2009 oraz składu komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2008/2009 oraz składu komisji stypendialnej.

Zatrzymaj banner przewijany