Zarządzenia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Rojewie powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Rojewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Rojewie powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Rojewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy...

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11.06.2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia na terenie gminy Rojewo Powszechnego Spisu Rolnego - PSR 2010

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia na terenie gminy Rojewo Powszechnego Spisu Rolnego - PSR 2010.

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zatrzymaj banner przewijany