Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Rojewo Z dnia 20.11.2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo.

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Rojewo Z dnia 20.11.2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo.

ZARZADZENIE NR 27 WÓJTA GMINY ROJEWO Z DNIA 17.09.2012r w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

ZARZADZENIE NR 27 WÓJTA GMINY ROJEWO Z DNIA 17.09.2012r w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia...

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2012 r.

Zatrzymaj banner przewijany