Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo członków Komisji Przetargowej dla przetargów przekraczających kwotę 14000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo członków Komisji Przetargowej dla przetargów przekraczających kwotę 14000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zatrzymaj banner przewijany