Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rojewie

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 maja 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 maja 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie Nr 10A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20.04.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości Urzędu Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 10A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20.04.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości Urzędu Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Rojewie

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.02.2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie wykonywała czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.02.2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie wykonywała czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rojewo.

Zatrzymaj banner przewijany