Zarządzenia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu uroczystych czynności rejestracji stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu uroczystych czynności rejestracji stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Ściborze.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Ściborze.

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.12.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.12.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 31A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 31A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zatrzymaj banner przewijany