Komunikaty - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Rodzaj zadania Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009. Zadanie...

Raport z Oceny Ofert - Program Integracji Społecznej

Raport z Oceny Ofert Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy...

Zatrzymaj banner przewijany