Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 16 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy miejscowości Jaszczołtowo i Jurańcice.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy miejscowości Jaszczołtowo i Jurańcice.

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08.052008 r. w sprawie zwrotu kosztów okularów korekcyjnych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wUrzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08.05.2008 r. w sprawie zwrotu kosztów okularów korekcyjnych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wUrzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 11 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 11 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zatrzymaj banner przewijany