Podatki i opłaty

I N F O R M A C J A - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

I N F O R M A C J A

Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) OSOBY FIZYCZNE (Podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy Rojewo - ze względu na położenie nieruchomości, gruntu, lasu) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach i informację o lasach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru (do pobrania w Urzędzie Gminy Rojewo, pokój Nr 5, w godzinach urzędowania), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, lub informować o zaistnieniu zmian w terminie jak wyżej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2007 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1003
05 lutego 2007 08:11 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany