Ławnicy (2015)

Wybierz rok

Wzór oświadczeń kandydata

Wzór dostępny w załączonym pliku.

Lista osób zgłaszających Radzie Gminy Rojewo kandydaturę

Treść dokumenty dostępna w załączeniu.

Karta zgłoszenia kandydatwa na stanowisko ławnika sądowego

Karta zgłoszenia dostępna w załączonym pliku.

Informacja dotycząca wyboru ławników - kadencja 2016 - 2020

I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników – kadencja 2016-2020 W 2015 zakończy się kadencji ławników sądowych dlatego działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133,509) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie...

Zatrzymaj banner przewijany