Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002...

Uchwała nr VII/54/2003 z 27 czerca 2003r.: wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr VII/54/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca...

Zatrzymaj banner przewijany