Uchwały Rady (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rojewo

Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rojewo.

Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Skrabnika Gminy Rojewo

Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Skrabnika Gminy Rojewo.

Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rojewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rojewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2011 roku

Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2011 roku.

Uchwała Nr IX/39/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2011 roku

Uchwała Nr IX/39/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2011 roku.

Uchwała Nr IX/38/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy Kościele Parafialnym p. w. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IX/38/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy Kościele Parafialnym p. w. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IX/37/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok

Uchwała Nr IX/37/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wystąpienia Gminy Rojewo z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Miewście Inowrocław

Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wystąpienia Gminy Rojewo z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Miewście Inowrocław.

Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu, do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu, do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie ścieków z budynków mienia komunalnego

Uchwała Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie ścieków z budynków mienia komunalnego.

Zatrzymaj banner przewijany