Aktualności

Wybierz rok

Dyżur Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 12 - go maja 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodniczący Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy Pan Mariusz Gajewski. Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od Przewodniczącego Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy...

Zatrzymaj banner przewijany