W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

RB.I.271.3.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RB.I.271.3.2018
Zamawiający Gmina Rojewo
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 186 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8,pokój nr 12 (sekretariat)
rozstrzygnięcie

RB.I.271.3.2018                                                                                            Rojewo, 2018-05-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 

88-100 Inowrocław


Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1.677.170,65 zł brutto, z okresem gwarancji 60 m-cy.


Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy:                           Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:                             ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

Cena oferty brutto:                             1.857.356,92

Liczba pkt. w kryterium cena:            54,18

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:   40,00

Łączna punktacja:                              94,18


Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy:                            Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:                              ul. Budowlana 38,  88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto:                              1.677.170,65

Liczba pkt. w kryterium cena:             60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:    40,00

Łączna punktacja:                            100,00


Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy:                           STRABAG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:                            ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków

Cena oferty brutto:                            1.980.270,79

Liczba pkt. w kryterium cena:            50,82

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:   40,00

Łączna punktacja:                             90,82
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

                                                                                                                           Rafał Żurowski

Wójt Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Przebudowa drogi gminnej e miejscowości Jarki - II etap", ogłoszenie i dokumentacja przetargowa w załącznikach.

Załączniki

SIWZ pdf, 250 kB

Powiadom znajomego