Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kierownictwo urzędu


Wójt Gminy Rojewo

Rafał Sebastian Żurowski


Godziny pracy

Urząd Gminy w Rojewie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorki: 7:15 - 15:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 15:15


Konto bankowe

URZĄD GMINY ROJEWO - NR KONTA:
BS Pruszcz Pomorski o. Rojewo 50 8170 1018 0000 0130 2000 0010

Ważny komunikat

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany numerów rachunków bankowych w Gminie Rojewo. Nowe  indywidualne  numer konta będą stosowane  do realizacji zdecydowanej większości płatności,  ich numery odnajdą Państwo  na...

więcej o informacji: UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID

W załączeniu Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 150206 C Liszkowo - Topola".   Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Starosta Inowrocławski informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Rojewo w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo - Wybranowo". Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania w załączniku. Wójt Gminy Rojewo Rafał...

Obwieszczenie RS.II.6220.6.20.2019-2020 ws. wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nawzwą:"Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termincznego przekształcania odpadów"

Posiedzenie komisji z udziałem społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów"

Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego...

Kurenda

Kurenda w sprawie wymagań dotyczących odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rojewo informuje, że w związku z trwającą w dalszym ciągu pandemią COVID-19, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2020 r. dokonany będzie wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowei (przelewem)...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo - Topola

zamówienie na Budowa drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo - Topola

nr sprawy RB.I.271.3.2020

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 000 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12

zamówienie na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo

zamówienie na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo

nr sprawy RB.I.271.2.2020

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 000 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo

nr sprawy RS.I.271.1.2020

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12

zamówienie na: Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

zamówienie na Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

nr sprawy RB.I.271.1.2020

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12

zamówienie na: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”

zamówienie na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”

nr sprawy RB.II.271.1.2019

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena 221 000,00

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, Sekretariat

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rojewo

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rojewo

nr sprawy RS.I.271.1.2019

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo

Uchwały Rady

uchwała nr: XVIII/121/2020

uchwała nr XVIII/121/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rojewo na rok szkolny 2020/2021

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/120/2020

uchwała nr XVIII/120/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/119/2020

uchwała nr XVIII/119/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości,którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/118/2020

uchwała nr XVIII/118/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniewkowo przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru granic aglomeracji Gniewkowo na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/117/2020

uchwała nr XVIII/117/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Liszkowice.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/116/2020

uchwała nr XVIII/116/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2020 r. na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo"

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 71/2020

zarządzenie nr 71/2020

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2020

zarządzenie nr 70/2020

wydane przez Wójt Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2021 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2020

zarządzenie nr 69/2020

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65/2020

zarządzenie nr 65/2020

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2020

zarządzenie nr 62/2020

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2020

zarządzenie nr 61/2020

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij