Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kierownictwo urzędu


Wójt Gminy Rojewo

Rafał Sebastian Żurowski


Godziny pracy

Urząd Gminy w Rojewie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorki: 7:15 - 15:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 15:15


Konto bankowe

URZĄD GMINY ROJEWO - NR KONTA:
BS Pruszcz Pomorski o. Rojewo 50 8170 1018 0000 0130 2000 0010

Ważny komunikat

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany numerów rachunków bankowych w Gminie Rojewo. Nowe  indywidualne  numer konta będą stosowane  do realizacji zdecydowanej większości płatności,  ich numery odnajdą Państwo  na...

więcej o informacji: UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku ws. wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 oraz usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 37/1 obr. Jezuicka Struga, gm. Rojewo

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM DOWODÓW OSOBISTYCH Z WARSTĄ ELEKTRONICZNĄ OD DNIA 04 MARCA 2019 R.  INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 01 MARCA 2019 R (PIĄTEK)  WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ DO GODZINY 11.30   Od godziny 12.00 nastąpi przerwa techniczna w...

Informacja w sprawie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (,,tzw. ,,uchwały antysmogowej") - WYDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

zamówienie na Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

nr sprawy RB.I.271.2019

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12 (sekretariat)

zamówienie na: Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach

zamówienie na Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach

nr sprawy RB.I.271.5.2018

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 186 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8,pokój nr 12 (sekretariat)

zamówienie na: Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie

zamówienie na Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie

nr sprawy RB.I.271.4.2018

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 186 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8,pokój nr 12 (sekretariat)

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap

nr sprawy RB.I.271.3.2018

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 186 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8,pokój nr 12 (sekretariat)

zamówienie na: Budowa odstojników wód popłucznych przy SUW w Rojewie

zamówienie na Budowa odstojników wód popłucznych przy SUW w Rojewie

nr sprawy RB.I.271.2.2018

zamawiający Gmina Rojewo

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 186 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8,pokój nr 12 (sekretariat)

Uchwały Rady

uchwała nr: V/36/2019

uchwała nr V/36/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo na 2019 roku"

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/35/2019

uchwała nr V/35/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę w Jaszczółtowie.

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/34/2019

uchwała nr V/34/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Glinno Wielkie

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/33/2019

uchwała nr V/33/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jarki

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/32/2019

uchwała nr V/32/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola.

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/31/2019

uchwała nr V/31/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Rojewo na lata 2012-2032".

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 22/2019

zarządzenie nr 22/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/2019

zarządzenie nr 21/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Rojewo.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2019

zarządzenie nr 19/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/2019

zarządzenie nr 16/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Rojewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2019

zarządzenie nr 14/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rojewo według stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2019

zarządzenie nr 13/2019

wydane przez Wójta Gminy Rojewo

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij