Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania "Budowa boiska sportowego w Rojewicach". Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa w załącznikach.

Wójt Gminy Rojewo

Rafał Żurowski