W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Zarządzenie nr 21/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Rojewo.
Status obowiązujące

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Rojewo
zarządza co następuje:

§1.

  1. Ustala się minimalne roczne stawki czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze, stanowiące własność Gminy Rojewo.
  2. Stawki czynszu dzierżawnego określone w § 2, 3 i 4 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżawy. Stawki obowiązujących umów pozostają bez zmian.
  3. W przypadku przeznaczenia gruntu do dzierżawy w drodze przetargu, stawki określone w niniejszym zarządzeniu stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej.

§2.


Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych wykorzystywanych na cele rolne, odpowiadające przelicznikom 1 dt pszenicy za 1 ha gruntu, następująco:


GRUNTY ORNE

klasa

I

II

IlIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

dt / rok

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

6,0

3,0UŻYTKI ZIELONE

klasa

   I

II

      IlI

IV

V

VI

dt / rok

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5
2.   Wartość 1 dt pszenicy określa się w oparciu o Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za dane półrocze.§3


Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu za dzierżawę l m2 gruntu wykorzystywanego
na: cele mieszkaniowe, ogródki przydomowe i warzywne, garaże, wiaty w wysokości 0,20 zł, jednak nie mniejszej niż 50,00 zł rocznie.


§4


Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu za dzierżawę l m2 gruntu wykorzystywanego
na: cele produkcyjne, handlowe, usługowe, magazynowo – składowe oraz miejsca postojowe w wysokości 2,00 zł, jednak nie mniejszej niż 100 zł rocznie.


§5


Czynsz dzierżawny za zajęcie terenu pod imprezy okazjonalne, widowiskowe, strzelnice,
kiermasze, festyny, wystawy itp. oraz w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu ustalany będzie każdorazowo przez Wójta Gminy Rojewo.§6


Za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Rojewo pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej wartości czynszu określonej w § 2, § 3 i § 4.


§7

  1. Roczny czynsz dzierżawny określony w § 2, § 3 i § 4 zarządzenia płatny jest w dwóch ratach: do 30 czerwca i 30 listopada, jeśli strony umowy nie postanowią inaczej.
  2. W przypadku rozwiązania umowy przez dzierżawcę przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy czynsz roczny zostanie rozliczony proporcjonalnie do czasu trwania umowy.


§8


Traci moc Zarządzenie nr 51/2016 z dnia Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.08.2016 r.§9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 04.2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego