W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Zarządzenie nr 32/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury " Gminnej Biblioteki Publicznej" w Rojewie za 2017.
Status obowiązujące
Zarządzenie Nr 32/2018
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 11 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej” w Rojewie za rok 2017


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 018 r. poz. 395 z późn. zm.[1]), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[2]) oraz art. 265
w związku z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[3]) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez gminną instytucję kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, tj. od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r., na które składa się:

1)      bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 260,52 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 52/100),

2)      rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.237,07 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 07/100),

3)      zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku.


§ 2. Wypracowany zysk za 2017 rok zasila fundusz Gminnej Biblioteki Publicznej.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 398 i. poz. 650.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.


Powiadom znajomego