W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 916 artykułów

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych, na terenie działki nr ewid. 10/7 położonej w obrębie Płonkowo

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z  późn. zm.) zawiadamiam, że ...

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych, na terenie działki nr ewid. 159/1 położonej w obrębie Rojewo

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z  późn. zm.) zawiadamiam, że że...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie oświetlenia fragmentu łuku drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Płonkówko

Na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2020 r, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości...

Zimowe utrzymanie dróg 20/21

W załączeniu wykaz firm świadczących usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2020/2021. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

uchwała nr: XXII/145/2020

uchwała nr XXII/145/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty ryczałtowej za odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/144/2020

uchwała nr XXII/144/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/143/2020

uchwała nr XXII/143/2020

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca