W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO
z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rojewo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Rojewo, opisane w wykazach, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Nieruchomości opisane w załącznikach nr 1 i 2 zostaną oddane w dzierżawę na okres do 3 lat.

§ 4. Wykaz, o którym mowa  w §  I niniejszego  zarządzenia  podlega  wywieszeniu  na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rojewie na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na terenie sołectwa, a także na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl.

§ 5. Wykonanie  zarządzenia   powierza   się   kierownikowi Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami organem właściwym do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości jest wójt. Stosownie do zapisu art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997  r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia wynika z przepisów prawa i jest w pełni uzasadnione.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2020
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 21 września 2020 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


 

L.p

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Wartość czynszu

Nr działki

Nr księgi wieczystej


1.
Część

dz. nr 160/4BY1I/00038388/2
Rojewo0,0265 ha


Uprawy warzywno-ogrodnicze

kl. BZ


53,00 zł / rok

.


Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 3 lat.

Terminy wnoszenia opłat: I rata do 30 czerwca, II rata do 30 listopada każdego roku.


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 21.09.2020 r. do dnia 13.10.2020 r., na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rojewo.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 21 września 2020 r.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym


 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Wartość dzierżawy

Nr działki

Nr KW


1.


42/21BY1I/00069310/1


Wybranowo


0,3232 ha


Rola

kl. II

równowartość

5,82 dt

pszenicy

rocznie


Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 3 lat.

Terminy wnoszenia opłat: I rata do 30 czerwca, II rata do 30 listopada każdego roku.


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 21.09.2020 r. do dnia 13.10.2020 r., na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rojewo.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane