W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy w trybie bezprzetargowym.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 29 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rojewo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rojewo, opisanej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

§ 3. Wykaz, o którym mowa  w §  I niniejszego  zarządzenia  podlega  wywieszeniu  na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rojewie na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na terenie sołectwa, a także na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl.

§4. Wykonanie  zarządzenia   powierza   się   kierownikowi Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami organem właściwym do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości jest wójt. Stosownie do zapisu art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997  r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia wynika z przepisów prawa i jest w pełni uzasadnione.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączniku.

Załączniki

Zarządzenie pdf, 97 kB

Powiadom znajomego