W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - działki w Jarkach.

Wersja strony w formacie XML


            Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014r, poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo ogłasza, że w dniu 2 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo pokój nr 16 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Rojewo:

Oznaczenie nieruchomości:


L.p.


Nr działki


Powierz-chnia

w ha


Użytek


Księga wieczysta


Cena wywoławcza

[w zł.]


Wadium

[w zł.]


Przetarg ograniczony dla właścicieli działek:

1.

364/1

0,1002

Ps VI

BY1I/00022666/0

4.650,00

500,00

101/1, 106/1, 282/21

2.

364/2

0,0236

N

BY1I/00022666/0

1.090,00

100,00

101/1, 107/3


Godziny rozpoczęcia przetargów: Dz. nr 364/1 – 900, Dz. nr 364/2 – 915.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży są działki położone w miejscowości Jarki. Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta o niskiej przydatności rolniczej i nieużytki, Wzdłuż działek rozciąga się skarpa o średniej szerokości 10 m. Teren jest gęsto porośnięty drzewami i krzewami liściastymi. Wschodnie i zachodnie granice działek są przedłużeniami odpowiednich granic zabudowanych nieruchomości sąsiadujących od południa. Działki nie mają dostępu do drogi publicznej.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Dla przedmiotowych działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano także decyzji o warunkach zabudowy. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo teren obejmujący działki znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku dostępu ww. działek do drogi publicznej. W związku z powyższym niemożliwe jest samodzielne zagospodarowanie działek jako odrębne nieruchomości, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu ograniczonym mogą brać udział wszyscy właściciele nieruchomości sąsiednich.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 30 czerwca 2019 /włącznie/. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS                   w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo  nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 9 lub tel. 533-322-525 w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Rojewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 132 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane