W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Obwieszczenie RR.I.6733.01.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
o zebraniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,


że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid.: 22/1, 118, 123 i 43/7 położonych w obrębie Zawiszyn, gm. Rojewo wszczętej na wniosek Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.  Z materiałami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rojewie, pokój nr 9 lub telefonicznie w godzinach 715 – 1515 pod numerem (0-52) 351-13-90 w. 25 lub 533-322-525.  Po upływie określonego terminu
w sprawie zostanie wydana decyzja.

            Jednocześnie Wójt Gminy Rojewo informuje, że możliwość zapoznania się
z aktami sprawy i wypowiedzenia się w sprawie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.

            Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Załączniki

Powiadom znajomego