W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Zarządzenie nr 95/2019

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 17 października 2019 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236
i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,

2. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,

3. Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,

4. Zarządzeniem Nr 112019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,

5. Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,

6. Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,

7. Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,

8. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 kwietnia 2019 r.,

9. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,

10. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

11. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,

12. Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,

13. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,

14. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,

15. Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,

16. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,

17. Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,

18. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r.,

19. Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,

20. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,

21. Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 sierpnia 2019 r.,

22. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

23. Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2019 r.,

24. Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

25. Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2019 r.,

26. Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.,

27. Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.,

28. Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 września 2019 r.,

29. Zarządzeniem Nr 89/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2019 r.,

30. Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2019 r.,

31. Zarządzeniem Nr 94/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 października 2019 r.,

32. Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:


1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 22.421.432,10 zł

- zwiększa się o kwotę – 36.961,85 zł

- zmniejsza się o kwotę – 765,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 22.457.628,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1),               

z czego:

1) Dochody bieżące - 22.213.008,92 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie - 6.302.312,53 zł

- zwiększa się o kwotę – 11.547,45 zł

- zmniejsza się o kwotę - 765,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 6.313.094,98 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2),               

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane
w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian;

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 6.100.316,00 zł pozostaje bez zmian,

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie –  403.931,61 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - 244.620,03 zł

pozostają bez zmian                                                                         

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - 91.038,03 zł

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 64.038,03

b) dochody ze sprzedaży mienia - 111.931,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 41.651,00 zł

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - 23.699.843,78 zł

- zwiększa się o kwotę - 71.818,85 zł

- zmniejsza się o kwotę - 35.622,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 23.736.040,63 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 21.914.743,88 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.765.933,05 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.064.262,32 zł

- dotacje na zadania bieżące - 273.463,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.306.613,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 404.471,61 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane  w kwocie - 1.821.296,75 zł

pozostają bez zmian

w tym:

- dotacje na zadania majątkowe – 5.000,00 zł

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 75.338,87 zł.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostaje bez zmian,
a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 903.151,71 zł oraz z wolnych środków w kwocie 375.259,97 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r., zmieniającego Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów
i wydatków budżetowych o kwotę 36.196,85 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

1)  WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października  2019 r., który zwiększył plan dotacji na 2019 r. w:

a) dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503, §2010 o kwotę 98,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

b) dz. 855 – Rodzina, rozdział 85502, §2010 o kwotę 7.109,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2) WFB.I.3120.3.86.2019 z dnia 10 października  2019 r., który zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdział 85513, §2010 o kwotę 765,00 zł w związku z korektą decyzji Wojewody Nr:  WFB.I.3120.3.46.2019 z dnia 3 lipca 2019 r., WFB.I.3120.3.60.2019 z dnia 14 sierpnia  2019 r. i WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 3 września  2019 r.

3) WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14 października  2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, §2010 o kwotę 4.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 9dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.),

4) WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października  2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, §2030 o kwotę 21.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

2. Informacji Nr DWW.4307.097.19, L.dz.2449/19 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w odpowiedzi na złożony wniosek Gminy o dofinansowanie zadania pn. „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo”. Proponowana kwota dofinansowania na zakup materiału szkółkarskiego wynosi 3.814,40 zł.

3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zabezpieczenia środków
w rozdziale 40002, §4260 w kwocie 10.000,00 zł (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) na zakup energii na stacji uzdatniania wody i przeniesienia środków finansowych w rozdziale 92601 pomiędzy §4260 a §4300 w kwocie 9.000,00 zł (zakup usług pozostałych).

4. Wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.3020.39.2019
o przeniesienie w dziale 852 – Pomoc społeczna, pomiędzy rozdziałami 85202 i 85219 pomiędzy paragrafami 4330 a §§4010, 4040, 4120, 4300, 4360 i 4410 na kwotę 8.739,00 zł (wynagrodzenia, opłaty składek ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, zakup usług pozostałych: usługi IOD, prowizje bankowe, usługi pocztowe) i w dziale 855 – Rodzina, pomiędzy rozdziałami 85502 a 85504 pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110 i 4120 a §§ 4110,4120 i 4330 na kwotę 6.972,00 zł (wynagrodzenie pracownika obsługującego zasiłki rodzinne, opłaty składek ubezpieczenia, Fundusz Pracy).


Zmiany dotyczą wydatków bieżących. Mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 13 ust. 2 Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok).
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane