Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt)"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)- zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ROJEWO"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert dla zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Rojewo". Ogłoszenie o zamówieniu w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo"

Wójt Gminy Rojewo zawiadomia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo" treść ogłoszenia w załączniku. Wójt Gminy Rojewo

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej w m. Wybranowo"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania oferet na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo gmina Rojewo" - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał...

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo" - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice II etap""

Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice II etap" treść ogłoszenia w załączeniu. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej"

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice II etap" - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał...

Zatrzymaj banner przewijany