Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: I/6/2018

uchwała nr I/6/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rojewo i wyboru przewodniczącego

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/5/2018

uchwała nr I/5/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/4/2018

uchwała nr I/4/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz wyboru przewodniczącego Komisji.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/3/2018

uchwała nr I/3/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/2/2018

uchwała nr I/2/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/1/2018

uchwała nr I/1/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIII/276/2018

uchwała nr XLIII/276/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIII/275/2018

uchwała nr XLIII/275/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/274/2018

uchwała nr XLII/274/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rojewo Nr XLI/263/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/273/2018

uchwała nr XLII/273/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi Gminy Rojewo.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/272/2018

uchwała nr XLII/272/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rojewo dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/271/2018

uchwała nr XLII/271/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/270/2018

uchwała nr XLII/270/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/269/2018

uchwała nr XLII/269/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLII/268/2018

uchwała nr XLII/268/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/267/2018

uchwała nr XLI/267/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie aktualizacji podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/266/2018

uchwała nr XLI/266/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/265/2018

uchwała nr XLI/265/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/264/2018

uchwała nr XLI/264/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/263/2018

uchwała nr XLI/263/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/262/2018

uchwała nr XLI/262/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/261/2018

uchwała nr XLI/261/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/260/2018

uchwała nr XLI/260/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLI/259/2018

uchwała nr XLI/259/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/258/2018

uchwała nr XL/258/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij