Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XL/258/2018

uchwała nr XL/258/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/257/2018

uchwała nr XL/257/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/256/2018

uchwała nr XL/256/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rojewice, gmina Rojewo.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/255/2018

uchwała nr XL/255/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/254/2018

uchwała nr XL/254/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/253/2018

uchwała nr XL/253/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/252/2018

uchwała nr XL/252/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zdanie "Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo"

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/251/2018

uchwała nr XL/251/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zdanie "Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo"

uchwała nr: XL/250/2018

uchwała nr XL/250/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na zdanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap"

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/249/2018

uchwała nr XL/249/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/248/2018

uchwała nr XL/248/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/247/2018

uchwała nr XXXIX/247/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na zadanie"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap"

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/246/2018

uchwała nr XXXIX/246/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/245/2018

uchwała nr XXXIX/245/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/244/2018

uchwała nr XXXVIII/244/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego 2379/2018 z dnia

uchwała nr: XXXVIII/243/2018

uchwała nr XXXVIII/243/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określania "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego 2334/2018 z dnia

uchwała nr: XXXVIII/242/2018

uchwała nr XXXVIII/242/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego 2333/2018 z dnia

uchwała nr: XXXVII/241/2018

uchwała nr XXXVII/241/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie podziału gminy Rojewo na okręgi wyborcze

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego 1712/2018 z dnia

uchwała nr: XXXVII/240/2018

uchwała nr XXXVII/240/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2018 r. ”

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego 2303/2018 z dnia

uchwała nr: XXXVII/239/2018

uchwała nr XXXVII/239/2018

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2019

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij