Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r. 

Cena skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2019 r. 

Cena skupu drewna jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r. 

Cena skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2020 r. 
Portal Podatkowy
Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Druki od 1 lipca 2019 r. 


DN -1 - Deklaracja od podatku od nieruchomości
 
ZDN - 1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN - 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DR -1 - Deklaracja na podatek rolny 

ZDR - 1  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

ZDR - 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

DL -1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL - 1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

ZDL - 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

IN - 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN - 1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN - 2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN - 3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


Uchwała XII/65/2015

 1. IN–1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
 2. DN–1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 3. ZN-1/ADANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 4. ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 5. IR–1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 6. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 7. ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

 8. ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 9. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 10. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 11. ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

 12. ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 13. ZWS-1 INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH/WSPÓŁPOSIADACZACH/WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH

 14. ZDI-1 ZMIANA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH

 15. DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 16. DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1