Uchwała XII/65/2015

 1. IN–1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
 2. DN–1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 3. ZN-1/ADANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 4. ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 5. IR–1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 6. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 7. ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

 8. ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 9. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 10. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 11. ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

 12. ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 13. ZWS-1 INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH/WSPÓŁPOSIADACZACH/WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH

 14. ZDI-1 ZMIANA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH

 15. DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 16. DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1