W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Rojewo w dniu 18.07.2019r. poniżej udzielam informacji:

Ad. 1

Liczba stanowisk komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego, które umożliwiają pracę w Systemach Rejestrów Państwowych – 1 szt.

 

Ad. 2

W załączeniu zakres obowiązków oraz upoważnienie do wykonywania czynności w rejestrze stanu cywilnego pracownika zastępującego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W roku 2018r. nastąpiła zmiana osoby zastępującej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Ad. 3

W załączeniu Uchwała Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.

 

Ad 4

Karty kryptograficzne pracowników mających dostęp do SRP przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.

 

Ad 5

Koperty dowodowe oraz dowody osobiste przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.

Aby dokumentacja była przechowywana w sposób zgodny z ustawą o dokumentach publicznych, która weszła w życie 12.07.2019r., planowana jest przebudowa biura Urzędu Stanu Cywilnego i wydzielenie pomieszczenia zabezpieczonego przed dostępem osób nieuprawnionych.