Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

1.

Wybranowo,

działka nr 42/1,

KW nr

BY1I/00015418/5

 

0,1500 ha

 

nieruchomość rolna niezabudowana

 

 

21.710,00 zł

 

            Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), tj. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa z dniem 20.03.2019 r.