Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

1.

Płonkówko,

działka nr 62,

KW nr

BY1I/00080181/0

 

0,0800 ha

 

nieruchomość rolna

 

 

4.000,00 zł

 

2.

Płonkówko,

działka nr 76,

KW nr

BY1I/00080181/0

 

0,0600 ha

 

nieruchomość rolna

 

 

3.000,00 zł

 

 

            Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

            Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), tj. w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

            Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 28.06.2018 r.